מועדון טקטיקבול מברך את כל הנשים ביום חגיגי - 8 במרץ