Digital Battery Capacity Checker - מכשיר לבידקת סוללות

מהיום ניתן לעשות בדיקה של תקינות הסוללה לפני כל אימון פתוח או ביקור רגיל במועדון על ידי Digital Battery Capacity Checker