חברות במועדון

בשנת 2010 ספורט האיירסופט הוכר בארץ באופן רשמי על ידי הגורמים הממשלתיים. על פי הנהלים החדשים כל ספורטאי חייב להיות חבר במועדון מורשה בתחום האיירסופט. מועדון "טקטיקבול" הינו מועדון מורשה לעסוק בתחום האיירסופט בארץ, לייבא ולשווק את ציוד האיירסופט וציוד הנלווה ולקיים אירועים ומשחקים. חברות במועדון מעניקה לחבריו את הזכויות הבאות:

  • לרכוש ציוד איירסופט וציוד נלווה באופן חוקי.
  • להשתתף באירועי המועדון, כגון משחקים ואימונים פתוחים.
  • להחזיק ולשנע את ציוד האיירסופט בהתאם לתנאי התקנון.

בנוסף לזכויות הללו, חברות במועדון מעניקה גם תנאים ואפשרויות הבאים:

  • חבר המועדון הינו מבוטח בכל האירועים הרשמיים של המועדון בהתאם לתנאי התקנון.
  • חברי המועדון בלבד זכאים לרכוש את הציוד בחנויות המועדון או להזמינו מחנות האינטרנט.
  • לחברי המועדון ישנה הנחה קבועה בכל אירועי המועדון.

ניתן להצטרף למועדון בכל סניפיו. לשם כך נדרש למלא טפסים הרלוונטיים, למסור תמונת פספורט ולשלם דמי החבר השנתיים מראש. עלות שנת החברות במועדון נכון להיום הינה 150 ש"ח. החברות ניתנת ל 12 חודשים קלנדריים מלאים החל מתאריך ההצטרפות. כל שנה ניתן להעריך את החברות במועדון בשנה נוספת, תוך כדי תשלום דמי החברות השנתיים שוב.

חובה להגיע פיזית למועדון בפעם הראשונה.

הצטרפות למועדון כרוכה בהתחייבות רשמית לחוקים ותקנון של מועדון ה"טקטיקבול". בתום ההרשמה יקבל החבר החדש את כרטיס החבר של המועדון (אנא ראו דוגמא בגלרייה למטה). כרטיס זה כולל הסבר על תוכן הספורט, זכויות חבר המועדון, ותאריך תום התוקף של החברות במועדון.