כללים

חוקי בטיחות באירועי איירסופט לשנת 2012.

החוקים הרשומים מטה תקפים לכל אירועי המועדון.

 1. הגדרות:
  • 1.1 כדור איירסופט (בהמשך כדור) – כדור עשוי פלסטיק או קרמיקה בעל קוטר 6 או 8 מ"מ ומסה 0.12 עד 0.43 גרם.
  • 1.2 כלי איירסופט- (בהמשך כלי) כלי המאיץ כדורי איירסופט המופעל ע"י כוח חשמלי, גז או כוח ידיים.
  • 1.3 אירוע איירסופט- (בהמשך אירוע או משחק) - כל פעילות או אירוע שבמהלכו ישנו שימוש בכלי איירסופט.
  • 1.4 שחקן – כל אדם הלוקח חלק באירוע איירסופט.
  • 1.5 שטח אירוע איירסופט - כל שטח בו מתבצעת פעילות איירסופט.
  • 1.6 משקפי מגן (מסכת מגן) – ציוד מיגון המגן על עייני משתתף אירוע איירסופט מפגיעה של כדור איירסופט. משקפי מגן יעמדו בפגיעה מכל כלי איירסופט המורשה ע"י החוקים הנ"ל.
  • 1.7 מהירות הכדור- מאפיין של כל כלי איירסופט המצביע על עוצמתו. מחושב לפי מהירותו של כדור במשקל 0.2 גרם ביציאה מהכלי. נמדד ב-מ"ש או ב-רגל לשנייה.
   ככה בודקים מהירות הכדור:
  • 1.8 טווח התקלות אופייני (בהמשך טה"א) –טווח התקלות אפשרי ממוצע עבור שטח אירוע איירסופט נתון או/ו חלקוכפי שמוגדר ע"י מארגני האירוע.
  • 1.9 הדמיית נשק קר - רפליקה תעשייתית של כלי נשק קר העשויה מפלסטיק גמיש (כגון פוליסטירול או פוליאטילן) או גומי.
  • 1.10 ירי אוטומטי – אופן הפעלה של כלי איירסופט בו עבור לחיצה בודדת על הדק הכלי מתרחשת פליטה של יותר מכדור אחד.
  • 1.11 ירי חצי אוטומטי – אופן הפעלה של כלי איירסופט בו עבור לחיצה בודדת על הדק הכלי מתרחשת פליטה של כדור אחד בלבד ונדרשת לחיצה נוספת על הדק הכלי כדי להפריש פליטה נוספת.
   ירי חצי אוטומטי לדוגמא:
  • 1.12 מקלע – כלי איירסופט שהוא רפליקה תעשייתית של כלי יריה מסוג מקלע וללא אפשרות הפעלת כלי במצב ירי חצי אוטומטי.
 2. דרישות בטיחות לכלי איירסופט:
  • 2.1 כלי איירסופט המורשה לשימוש הינו כלי מיוצר תעשייתית ומוגדר ע"י היצרן ככלי איירסופט.
  • 2.2 השימוש מותר בכדורים מתוצרת תעשייתית בלבד המוגדרים ע"י היצרן ככדורי איירסופט.
  • 2.3 אחראי בטיחות של האירוע רשאי לאשר או לא לאשר שימוש בכל כלי איירסופט לפי שיקולו.
  • 2.4 חוקי בטיחות בעת שימוש בכלי איירסופט המופעלים ע"י גז דחוס:
  • 2.4.1 אסור שימוש בכלים הללו בקרבת מקורות אש.
  • 2.4.2 שימוש בכלים הללו מותר רק בשטחים פתוחים או במתחמים המאווררים היטב.
  • 2.4.3 ציית להוראות הבטיחות הכתובות ע"ג בלוני גז המשמשים לטעינת הכלים.
  • 2.5 סיווג כלי איירסופט:
  • 2.5.1 כל דגמי כלי איירסופט מסווגים לקבוצות. הסיווג מתבצע לפי אורך הקנה של כלי, תכונות טכניות וטקטיות של הכלי ובמקרים מסוימים בפרמטרים נוספים.
  • 2.5.2 קבוצה שאליה משתייך הכלי קובעת את מרחק ירי מינימאלי, מהירות כדור מקסימלית וגם אופני הפעלה המותרים לכלי.
  • 2.5.3 מרחק הקנה של הכלי נמדד בין קצה הקדמי של בית מחסנית עד לסטרש"ף. התקנה של משתיק קל מדומה אינה משפיעה על המדידה.
  • 2.5.4 כלי הפולט יותר מכדור אחד עבור לחיצה בודדת על ההדק נחשב לכלי בעל אופן הפעלה של ירי אוטומטי.
  • 2.5.5 להלן רשימת קבוצות לכלי איירסופט:
  • 2.5.5.1 כלי סיוע:
   אורך קנה מינימלי – ללא הגבלה.
   תנאים נוספים – אין.
   מהירות כדור מקסימלית – עד 110 מ"ש.
   מרחק ירי מינימאלי – 0 מ.
   ירי אוטומטי – מותר במרחקים מעל 10 מ.
  • 2.5.5.2 כלי עיקרי:
   אורך קנה מינימלי – 20 ס"מ.
   תנאים נוספים – כלי בעל קת בלבד (כולל קת מתקפלת).
   מהירות כדור מקסימלית – עד 130 מ"ש.
   מרחק ירי מינימאלי – 5 מ.
   ירי אוטומטי – מותר במרחקים מעל 10 מ.
  • 2.5.5.3 מקלע:
   אורך קנה מינימלי – ללא הגבלה.
   תנאים נוספים – רק כלים שהם רפליקות של כלי ירייה מדגם מקלע.
   מהירות כדור מקסימלית – עד 140 מ"ש.
   מרחק ירי מינימאלי – 15 מ.
   ירי אוטומטי – מותר.
   הבהרה – לקבוצה זו מסווגים אך ורק כלים אשר הוגדרו ע"י היצרן כרפליקות של כלי ירייה מסוג מקלע (Machine Gun). שדרוגים כל שהם של רפליקות של כלי ירייה מסוג רובה סער אינם יכולים להיות מסווגים לקבוצה זו.
  • 2.5.5.4 רובה צלפים חצי אוטומטי:
   אורך קנה מינימלי – 50 ס"מ (65 ס"מ כלים בעלי מבנה bull-pup).
   תנאים נוספים :
   א" – מניעת אפשרות להפעלת כלי באופן פעולה של ירי אוטומטי.המניעה חייבת להיות ממומשת או ע"י היצרן של הכלי, או ע"י התקנת חסם ירי אוטומטי בתוך גירבוקס. כל צורת ביטול ירי אוטומטי אינה חוקית עבור קבוצה זו.
   ב" – כוונת אופטית בעלת מקדם הגדלה 2 לפחות המותקנת על הכלי.
   ג" – שחקן המפעיל כלי המסווג לקבוצה זו חייב לשאת כלי המסווג לקבוצה "כלי סיוע" ככלי נוסף.
   ד" – מחסנית הכלי תהיה בעלת קיבולת של 120 כדור לכל היותר.
   ה" – שחקן מיועד להפעיל כלי המסווג בקבוצה זו באירוע איירסופט חייב להתייצב לתדריך בטיחות מיוחד לפני תחילת האירוע.
   מהירות כדור מקסימלית – עד 160 מ"ש.
   מרחק ירי מינימאלי – 20 מ.
   ירי אוטומטי – אין.
  • 2.5.5.5 כלי צלפים:
   אורך קנה מינימלי – 50 ס"מ.
   תנאים נוספים:
   א" - רק כלים בעלי מנגנון טעינה בריחי (bolt action).
   ב" - כוונת אופטית בעלת מקדם הגדלה 3 לפחות המותקנת על הכלי.
   ג" – דורגלים מותקנים על הכלי.
   ד" - שחקן המפעיל כלי המסווג לקבוצה זו חייב לשאת כלי המסווג לקבוצה "כלי סיוע" ככלי נוסף.
   ה" - שחקן מיועד להפעיל כלי המסווג בקבוצה זו באירוע איירסופט חייב להתייצב לתדריך בטיחות מיוחד לפני תחילת האירוע.
   מהירות כדור מקסימלית – עד 180 מ"ש.
   מרחק ירי מינימאלי – 30 מ.
   ירי אוטומטי – אסור.
 3. דרישות בטיחות לרימונים, מוקשים ומטענים:
  • 3.1 שימוש ברימונים, מוקשים ומטענים המופעלים ע"י אלמנטים פירו טכניים אסור.
  • 3.2 מותרים לשימוש רימונים ומטענים פנאומטיים תעשייתיים המוגדרים ע"י יצרן, כי רימונים ומטעני איירסופט ומותרים לשימוש באירועי איירסופט.
  • 3.3 אסורים רימונים ומוקשים פנאומטיים המפזרים רסס באנרגיות גדולות מ-0.5 ג'אול ליחידה.
  • 3.4 הרסס של רימונים ומוקשים פנאומטיים חייב להיות חלק, וללא שפות חדות.
  • 3.5 רימונים, מוקשים ומטענים המוצאים קול חייבים לכבות את עצמם לאחר לא יותר מ-30 שניות מרגע הפעלתם.
 4. הדמיות לנשק קר:
  • 4.1 שימוש בהדמיות של נשק קר חייב להתבצע בזהירות, המונע כל נזק לאדם.
  • 4.2 השלכה או זריקה של הדמיות של נשק קר אסורה.
  • 4.3 אסור לתקוף בעזרת הדמיות של נשק קר את אזורי הראש, מפשעה, וכפות ידיים.
  • 4.4 אסורה נשיאה של נשק רק בעת אירוע איירסופט.
 5. דרישות לציוד מגן:
  • 5.1 בזמן פעילות איירסופט חובה על כל משתתף להרכיב משקפי מגן.
  • 5.2 מומלץ שימוש במשקפי מגן העונים על דרישות תקן הבטיחות ANSI z.87.1.משקפי מגןשאינם בעלי תקן זה חייבים לעבור בדיקת עמידות לפני תחילת האירוע. בדיקת עמידות תתבצע ע"י ירי של מספר כדורים אל תוך המשקפיים ממרחק של מטר אחד, כאשר משקפי מגן מוחזקים ביד או מונחים על הרצפה.
  • 5.3 משקפי מגן או מסכה הבנויים מרשת הגנה אינם נחשבים למגן עיניים מספק.
  • 5.4 המשקפיים חייבים להיצמד לפנים ע"מ למנוע חדירת כדור מהצד.
  • 5.5 מומלץ להשתמש בכפפות מגן וגם בציוד מגן לפנים, כגון מסכות פיינטבול, מסכות בד וכ"ו.
  • 5.6 מומלץ להשתמש במגני ברכיים ומרפקים.
  • 5.7 מומלץ להשתמש בנעלים גבוהות.
  • 5.8 מומלץ לכבוש כובע בעת האירוע.
 6. בטיחות בעת הפעילות:
  • 6.1 טעינת הכלים תעשה רק אחרי וידוי כי כל המשתתפים חובשים משקפי המגן.
  • 6.2 המשתתף לא יוריד משקפי מגן בעת הפעילות בשום אופן.
  • 6.3 בסוף הפעילות המשתתפים יוודאו כי כלי איירסופט שלהם פרוקים בצורה הבאה:
   א. הוצאת מחסנית
   ב. ווידוי כי בתוך הכלי לא נשארו כדורים

   ג. ירי סרק מהכלי לכיוון בטוח.
   ד. נצירת הכלי.
  • 6.4 הסרת משקפיים בתום הפעילות תבוצע רק אחרי פריקת כל כלי איירסופט והוראה מפורשת מקצין הבטיחות של האירוע.
  • 6.5 כלי איירסופט לא יכוון לעבר אנשים אלא אם כן בעת הפעילות עצמה.
  • 6.6 במקרה ומישהו ממשתתפי הפעילות מבחין באדם ללא משקפי מגן, בן אם זה משתתף אחר או בן אם זה עובר אורח, יחדל מייד מפעילות ויעדכן את שאר משתתפי האירוע על ידי צעקות "חדל".
  • 6.7 בשמיעת צעקות "חדל" המשתתף ינצור את כלי האיירסופט שלו ויצעק "חדל" על מנת לאשר את קבלת ההודעה ולהעבירה הלאה למשתתפים שטרם שמעו את ההוראה.
  • 6.8 חל איסור מוחלט על ירי לכיוון בעלי חיים.
  • 6.9 בעת הימצאות במבנה השחקן חייב ללבוש מסכת מיגון לפנים.
  • 6.10 אזורים, בהם טווח התקלות ממוצע הינו קטן מ 10מ. יסומנו על מפות המשחק ויוגדרו בתדריך לפני המשחק.
  • 6.11 חל איסור על נשיאה בידיים של כלים בעלי מהירות מקסימלית מעל 110 מ"ש באיזורים בעלי טווח התקלות ממוצע מתחת ל 10מ. עם זאת מותרת נשיאתם של כלים הללו מאחרי הגב, בתוך תיקים וכו'.
  • 6.12 חל איסור על שימוש באש אוטומטים במקומות, בהם הטווח הממוצע להיתקלות קטן מ-10 מ'.
  • 6.13 חל איסור על פתיחה באש מאחורי פינה של מבנה כאשר השחקן אינו מזהה את המטרה.
  • 6.14 כל הכלים הנמצאים בשימוש בעת אירוע איירסופט חייבים לענות על דרישות בטיחות לכלי איירסופט, כפי שפורטו בסעיף 2.
 7. הוראות והובלה:
  • 7.1 הובלת כלי איירסופט תתבצע בקופסא או בתיק סגור.
  • 7.2 בעת ההובלה הכלי יהיה פרוק ממחסנית, מבלון גז ומבטרייה לכלי המופעל גז או חשמל, בהתאמה.
  • 7.3 אסור לשאת כלי איירסופט ללא אריזה במקומות ציבוריים.
 8. כללי השתתפות של קטינים באירועי איירסופט:
  • 8.1 לא ישתתפו בפעילות איירסופט אנשים שתרם מלאו להם 14 שנים.
  • 8.2 אנשים בגילאים מ-14 עד 17 כולל ישתתפו רק בהצגה של אישור בכתב מההורים/אופוטרופוס ובליווי של שחקן בוגר.
  • 8.3 שחקן קטין חייב להימצא בקרבת המלווה למשך כל זמן הפעילות.
  • 8.4 האחריות פלילית ומנהלתית על מעשיו של קטין היינה על המלווה הבוגר.
  • 8.5 כל מלווה יכול ללוות רק קטין אחד בלבד. /ul>
 9. הוראות בטיחות כלליות:
  • 9.1 מגרש איירסופט יתואם ויאושר מול בעלים של המגרש וכל דרישות של הבעלים ימולאו.
  • 9.2 כל פעילות איירסופט יאושר ויתואם מול משטרת ישראל וגורמים רלוונטיים האחרים.
  • 9.3 אחריות מנהלתית ופלילית על ביטחון השחקן במקרה של עברה על הכללים הללו וכללי אירוע איירסופט ספציפי הינה של השחקן עצמו.
  • 9.4 משתתפי הפעילות חייבים לשאת עליהם לפחות 2 ליטר מים ולהקפיד להרבות בשתייה.
  • 9.5 בכל פעילות איירסופט חייב להימצא חובש מוסמך מד"א/צה"ל עם ציוד.
  • 9.6 בכל פעילות איירסופט חייב להימצא רכב פינוי.
  • 9.7 כל משתתף חייב להיות מבוטח לפעילות מסוג זה.
  • 9.8 משתתפי האירוע הסובלים ממחלות כרוניות או בעלי מצב בריאותי היכול להשפיע על שלמותם ותפקודם חייבים ליידע על כך את מארגני האירוע.
  • 9.9 חלק ממגרש איירסופט הלא מיועד לפעילות עצמה חייב להיות מרוחק משאר המגרש, או מגודר בצורה המונעת פגיעה של הנמצאים בה מירי כדורי האיירסופט.
  • 9.10 אסור שימוש ב אלכוהול או בחומרים מסיחי דעת אחרים בעת האירוע עצמו, או בשעות שלפני האירוע.
  • 9.11 נשיאת נשק חם בעת האירוע ע"י השחקן המשתתף האירוע אסורה בהחלט.
  • 9.12 אדם המבצע תפקידי אבטחה בעת האירוע לא ישתתף באירוע כשחקן.
  • 9.13 כל אדם המפר חוקים אלה יורחק משטח האירוע עד הבירור הנסיבות.