"Dogs of War"

פרטים כלליים:

מיקום: "יער קולה" - גבעת כח.

תאריך של המשק: 06/02/2016 - לו"ז מפורט יעלה בהמשך.

שעת תדריך לפני המשחק: 08:00.

כמות השחקנים: עד 120 שחקנים.

סוג משחק: יום בלבד.

גיל מינימלי: 18. 

פרטים נוספים יעלו באתר הרשמי של עמותה לקידום איירסופט בשיראל

עמותה לקידום איירסופט בישראל